Atesty opryskiwaczy

Firma LIDER jest uprawnioną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin stacją kontroli i przeprowadzania okresowych badań opryskiwaczy rolniczych polowych.


Badanie techniczne opryskiwacza składa się z następujących części :

  • badania ogólnego, któremu podlega całość sprzętu,
  • badania stanu poszczególnych urządzeń, które jest zakończone sprawdzeniem równomierności wypływu cieczy na długości całej belki.

Po przeprowadzonym badaniu i uzyskaniu pozytywnej oceny wystawiamy zaświadczenie potwierdzające sprawność techniczną badanego sprzętu oraz naklejamy na opryskiwacz znak kontrolny dopuszczający go do użytku.
Badania wykonujemy zarówno w naszej Stacji Kontroli jak i u rolnika.


Informacje:

Tel 513 133 155 , 513 133 166

atest