Kurs kategoria AM / A1 / A2 / A

Instruktorzy prowadzący zajęcia:

  • Tomasz Piętka

  • Tomasz Szymoniak

  • Kazimierz Bylica

Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

1)kategorii AM:

a) motorowerem,

b) czterokołowcem lekkim;

2) kategorii A1:

a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

3)kategorii A2:

a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

4) kategorii A:

a) motocyklem,

b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

1) 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;

2) 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;

3) 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;

4) 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2

5) 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;

6)24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii: A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

Opis kursu:

Kurs może rozpocząć osoba nie posiadająca żadnych uprawnień do kierowania pojazdami na trzy miesiące przed ukończeniem lat wymaganych dla danej kategorii.

W ramach kursu odbywa się 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin jazd.

Egzamin państwowy składa się z 2-ch części:

  • teoria - test ze znajomości przepisów ruchu drogowego przeprowadzany na komputerze

  • praktyka - jazda po placu i mieście. W ramach kursu odbywa się 30 godzin zajęć teoretycznych

Egzamin państwowy w WORD możemy zdawać miesiąc przed ukończeniem wieku wymaganego dla danej kategorii.

a1

View the embedded image gallery online at:
http://grupalider.pl/kurs-kategoria-a-a1.html#sigProId71d15a26be

Aktualności i promocje

Dane kontaktowe

Wysokie Mazowieckie
Ul. Szpitalna 30 A
Tel/fax 86 275 29 87
Tel. kom. +48 513 133 155
 

Czyżew
Ul. Duży Rynek 23
Tel/fax 86 275 50 53
Tel. kom. +48 513 133 500

Dane kontaktowe

Oddział:

Szulborze Wielkie
07-324, ul. Wyszyńskiego 22A
tel. 516 029 770

Oddział:

Kotowo Plac 32
18-420 Jedwabne
tel. 513 133 188