LIDER szkolenia

Kurs obsługi zurawi przeładunkowych HDS

Firma LIDER- Szkolenia prowadzi kurs na operatora żurawi przeładunkowych (HDS – hydraulicz-ny dźwignik samochodowy).

Warunki przyjęcia na kurs:
• Ukończone 18 lat,
• Badanie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestniczenia w kursie (badanie profilaktycz-ne).

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi i egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) dającego uprawnienia operatora żurawi przeładunkowych HDS.

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją egzaminacyjną UDT i wydaniem stosownych uprawnień zgodnych z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001.
(Dz. U. Nr 79, poz. 849).

LIDER rolnictwo

Aktualności i promocje

Dane kontaktowe

Wysokie Mazowieckie
Ul. Szpitalna 30 A
Tel/fax 86 275 29 87
Tel. kom. +48 513 133 155
 

Czyżew
Ul. Duży Rynek 23
Tel/fax 86 275 50 53
Tel. kom. +48 513 133 500

Dane kontaktowe

Oddział:

Szulborze Wielkie
07-324, ul. Wyszyńskiego 22A
tel. 516 029 770

Oddział:

Kotowo Plac 32
18-420 Jedwabne
tel. 513 133 188