LIDER szkolenia

Kurs operatorów żurawi samojezdnych, kategoria uprawnień II Ż

Warunki przyjęcia na kurs , seminarium:
- Ukończone 18 lat
- Badanie lekarskie wykonane przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycz-nych,potwierdzających brak przeciwskazań do uczestniczenia w kursie
- Badanie psychologiczne

Cel szkolenia :
Kurs na żurawie samojezdne,celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do prawidłowej i bezpiecznej obsługi tych urządzeń , oraz zdania egzaminu państwowego przed komisją UDT i otrzymanie stosownych uprawnień (maszynistów żurawi samojezdnych) kategorii UDT – II Ż .Szkolenie na żurawie samojezdne,podczas szkolenia słuchacz zapoznaje się z obowią-zującymi przepisami dotyczącymi tych urządzeń , poznaje elementy i zespoły żurawi, wyposażenie mechaniczne , wyposażenie elektryczne, wyposażenie hydrauliczne , elementy bezpieczeństwa i sygnalizacyjne stosowane w żurawiach,oraz nabywa praktyczne umiejętności prawidłowej eksploa-tacji i pracy tymi urządzeniami.
Egzamin :
Po ukończeniu szkolenia słuchacz przystępuje do egzaminu przed Komisją UDT i wydawane są stosowne uprawnienia do obsługi żurawi samojezdnych kategorii II Ż.

LIDER rolnictwo

Aktualności i promocje

Dane kontaktowe

Wysokie Mazowieckie
Ul. Szpitalna 30 A
Tel/fax 86 275 29 87
Tel. kom. +48 513 133 155
 

Czyżew
Ul. Duży Rynek 23
Tel/fax 86 275 50 53
Tel. kom. +48 513 133 500

Dane kontaktowe

Oddział:

Szulborze Wielkie
07-324, ul. Wyszyńskiego 22A
tel. 516 029 770

Oddział:

Kotowo Plac 32
18-420 Jedwabne
tel. 513 133 188