Ośrodek Szkoleniowy LIDER organizuje szkolenia na koparko-ładowarki, a także inne maszyny i urządzenia techniczne do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dzięki nam rozszerzą Państwo swoje uprawnienia o dany typ maszyny w specjalnościach podanych poniżej. Doświadczeni i wykwalifikowani instruktorzy zadbają o to, aby uczestnicy spotkań mogli zapoznać się z podstawowymi informacjami teoretycznymi, a także wzięli udział w zajęciach praktycznych i odpowiednio przygotują do egzaminu państwowego.

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

Czas trwania: 176 godzin.

Celem kursu jest przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie w zakresie operatora koparko-ładowarki kl. III -wszystkie typy. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki kl. III -wszystkie typy (otrzymuje świadectwo oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych).

Osoby posiadające miesięczny staż pracy przy obsłudze techniczno - eksploatacyjnej koparko-ładowarki kl. III -wszystkie typy, mogą w czasie kursu nabyć dodatkowe uprawnienia na obsługę koparki jednonaczyniowej kl. III o pojemności naczynia do 0,8 m3 lub ładowarki jednonaczyniowej kl. III o pojemności naczynia do 2,5m3 lub koparko-spycharki kl. III -wszystkie typy.

 

Aktualności i promocje

Dane kontaktowe

Wysokie Mazowieckie
Ul. Szpitalna 30 A
Tel/fax 86 275 29 87
Tel. kom. +48 513 133 155
 

Czyżew
Ul. Duży Rynek 23
Tel/fax 86 275 50 53
Tel. kom. +48 513 133 500

Dane kontaktowe

Oddział:

Szulborze Wielkie
07-324, ul. Wyszyńskiego 22A
tel. 516 029 770

Oddział:

Kotowo Plac 32
18-420 Jedwabne
tel. 513 133 188