Szkolenia na stosowanie środków ochrony roślin

Zapraszamy rolników na szkolenia STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN:

- podstawowe ( pierwszy raz )

- okresowe ( co 5 lat )

Szkolenia prowadzimy w naszych ośrodkach, lub przy większych grupach w sali wskazanej ( np. remiza, świetlica )

Zgodnie z art. 28 ww. ustawy środki ochrony roślin, przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych, będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Polsce potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Polsce potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed
upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Ukończenie szkolenia uprawnia do nabywania oraz stosowania środków ochrony roślin przez 5 lat.

Informacje i zapisy:

Wysokie Mazowieckie
ul. Szpitalna 30A

Tel/fax: 86 275 29 87, Tel. kom.: +48 513 133 155
e-mail: liderwysmaz@wp.pl

Czyżew
ul. Duży Rynek 23

Tel/fax: 86 275 50 53, Tel. kom.: +48 513 133 500
e-mail: osklider@wp.pl

18-420 Jedwabne

Kotowo Plac 32
tel. 513 133 188

07-324 Szulborze Wielkie
ul. Wyszyńskiego 22A
tel. 516 029 770

 

Szkolenia na stosowanie środków ochrony roślin

Aktualności i promocje

Dane kontaktowe

Wysokie Mazowieckie
Ul. Szpitalna 30 A
Tel/fax 86 275 29 87
Tel. kom. +48 513 133 155
 

Czyżew
Ul. Duży Rynek 23
Tel/fax 86 275 50 53
Tel. kom. +48 513 133 500

Dane kontaktowe

Oddział:

Szulborze Wielkie
07-324, ul. Wyszyńskiego 22A
tel. 516 029 770

Oddział:

Kotowo Plac 32
18-420 Jedwabne
tel. 513 133 188